Kosten en de zorgverzekering

Een bezoek aan de huisartsenspoedpost valt onder uw basisverzekering. Deze kosten gaan niet van uw eigen risico af. Bijkomende kosten gaan wél van uw eigen risico af. Dit is bijvoorbeeld als u medicijnen krijgt, als er aanvullend onderzoek wordt gedaan of als u wordt verwezen naar het ziekenhuis. Controleer zelf bij uw zorgverzekering waar u voor verzekerd bent. 

Als uw verzekeringsgegevens correct en bekend zijn, wordt de rekening rechtstreeks door de huisartsenspoedpost bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Wanneer u niet Europees verzekerd bent dan moet u ter plekke deze kosten betalen. U ontvangt hiervoor een nota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

 De onderstaande tarieven gelden per 1 januari 2024:

Consult € 203,90
Visite € 305,85
Triageconsult (telefonisch consult) € 35,00