Cliëntenraad

Huisartsen Eemland (HE) heeft als doel om de zorg voor de patiënten in de regio Eemland steeds te verbeteren en de kwaliteit te behouden. Om te weten wat de wensen en verwachtingen van de patiënten zijn, is een cliëntenraad opgericht. De cliëntenraad bestaat uit patiënten die in de regio wonen.

Cliëntenraad Huisartsen Eemland

De cliëntenraad bestaat uit (v.l.n.r.): Monique Jacobs (lid), Armanda Fraanje (voorzitter), Ellen Nijsse (lid), Ronald Vriens (lid) en Juul Beltman (secretaris). Niet op de foto: Jos Berens (lid) en Lida Naber (lid).

De cliëntenraad vertegenwoordigt het belang van de patiënten bij veranderingen in de eerstelijnszorg. Zo stelt zij steeds de vraag of het belang van de patiënt is gediend bij veranderingen in de eerstelijns zorg zoals deze wordt geboden door Huisartsen Eemland.

De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur en directie over onderwerpen die belangrijk zijn voor de patiënt. In de afgelopen jaren hebben zij bijvoorbeeld geadviseerd over het klachtenreglement, het platform Digitale Zorg, de triage app en spreekuur.nl.

Klachten

De cliëntenraad behandelt geen klachten van individuele patiënten. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Huisartsen Eemland. 

Contact met cliëntenraad HE

Heeft u iets opgemerkt in uw huisartsenpraktijk of huisartsenpost wat beter kan?

Of stuur uw bericht per post naar:

Cliëntenraad Huisartsen Eemland
Antwoordnummer 7061
3800 TB Amersfoort (geen postzegel nodig)