Laat weten wat u van ons vindt

Onze medewerkers doen er alles aan om patiënten en andere bezoekers van de huisartsenspoedpost zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Of misschien heeft u juist een compliment of een suggestie om onze dienstverlening verder te verbeteren?

Als dat zo is, dan horen wij dat graag van u. Wij vinden het belangrijk om naar uw ervaring te luisteren. Dat helpt om onze dienstverlening waar dat kan te verbeteren. Fijn als u uw ervaring met ons wilt delen!

Compliment of niet tevreden? Geef het aan ons door

U kunt op verschillende manieren laten weten wat u van ons vindt. Bespreek uw ervaring met één van onze medewerkers of vul het online formulier in. 

Naar het formulier 

Wilt u graag telefonisch overleggen, stuur dan een e-mail naar info@huisartseneemland. Vermeld hierin uw naam, uw telefoonnummer en verzoek dat de klachtenfunctionaris telefonisch contact met u opneemt. 

U kunt ook een brief sturen (geen postzegel nodig) naar:

Huisartsen Eemland t.a.v. Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 7061
3800 TB Amersfoort 

Klachtenregeling

In onze klachtenregeling leest u hoe wij omgaan met klachten. Meldt u een klacht bij ons, dan wordt dit altijd vertrouwelijk behandeld volgens de geldende wet- en regelgeving.

Er is een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan voor u bemiddelen, samen met u naar een oplossing zoeken voor de klacht en u adviseren over de stappen die u kunt nemen. Op de website Goed Opgelost leest u meer over wat een klachtenfunctionaris voor u kan betekenen.

Andere mogelijkheden

Als u er ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de geschilleninstantie. Huisartsenspoedpost Eemland is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

U kunt contact opnemen met de SKGE:

088 - 0229 100
Per brief: SKGE Postbus 8018; 5601 KA Eindhoven
skge.nl